Eergerelateerd geweld

Onder eergerelateerd geweld valt al het geweld dat gepleegd wordt vanuit een eermotief. Anders verwoord: geweld dat gepleegd wordt om te voorkomen dat een lid van de familie de familie-eer binnen de gemeenschap schaadt of om de familie-eer te herstellen.

Eergerelateerd geweld kan zich uiten in verschillende vormen waaraan men kan denken aan bedreiging, psychisch en fysiek geweld maar ook aan achterlating en (huwelijks)dwang. De meest extreme vorm van eergerelateerd geweld is eerwraak, waarbij een moord wordt gepleegd om de eer van de familie te redden of herstellen.