Achterlating

Exacte cijfers zijn er niet, maar jaarlijks worden er nog steeds vrouwen en jongeren gedwongen teruggestuurd naar het land van herkomst. Het paspoort wordt afgenomen zodat terugkeer naar Nederland niet meer mogelijk is.

In sommige gevallen is eer een belangrijke reden voor het achterlaten van deze persoon. Zo moeten jongeren heropgevoed worden, omdat hun gedrag als een probleem wordt gezien en ze een traditioneler leven moeten leiden. Ook zien we veel gevallen waarin er naast achterlating ook sprake is van uithuwelijking.