WAVE Annual Activity Report 2016

WAVE is het Europese netwerk voor de vrouwenopvang en andere organisaties in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijke geweld. In het jaarverslag zijn de standaard activiteiten en de projecten van WAVE in 2016 beschreven.