Monitor in- door en uitstroom vrouwenopvang 2016

Brochure over de eerste landelijke resultaten uit de monitor over 2015

‘Hoeveel cliënten helpt de vrouwenopvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties?’ ‘Hoe lang duurt de hulpverlening?’ ’Is dat nu lang of kort?’ en ‘Hoeveel cliënten komen uit een andere gemeente?’ Dit zijn enkele vragen die ketenpartners en media regelmatig stellen als ze met de vrouwenopvang te maken krijgen. Het zijn vragen naar meer inzicht in de bijdrage van de vrouwenopvang aan de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze brochure gaat in op een landelijke rapportage over een deel van de via de monitor verzamelde gegevens.

Monitor

De monitor brengt de druk op de vrouwenopvang in kaart. De monitor meet de instroom, doorstoom en uitstroom van de cliënten. Aanvullend geeft de monitor inzicht in de (landelijke) verhuisbewegingen van de cliënten tussen de centrumgemeenten waar de instellingen voor vrouwenopvang zich bevinden. De deelnemers aan de monitor zien op een eigen website de in- door en uitstroomgegevens van hun instelling. Het gaat in het bijzonder om de cliënten in de residentiële opvang.

Geen wachtlijsten

Uit de resultaten van de eerste monitor in- door en uitstroom van de vrouwenopvang over 2015 blijkt dat de vrouwenopvang vrijwel geen wachtlijsten heeft. Als vrouwen zich in een acute of levensbedreigende situatie bevinden wordt direct een oplossing gezocht. In de eigen instelling of bij een collega instelling in een ander deel van het land. De meeste cliënten worden binnen drie dagen tot een week geholpen.

Locatie opvang

De meeste cliënten worden binnen de eigen regio geholpen. Ongeveer 2000 mensen (dit is inclusief de kinderen) krijgen een opvangplek in een andere stad.