Europees netwerk voor de vrouwenopvang publiceert jaarverslag 2016

WAVE is het Europese netwerk voor de vrouwenopvang en andere organisaties in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijke geweld. In het jaarverslag zijn de standaard activiteiten en de projecten van WAVE in 2016 beschreven.

Aandachtsgebieden

Standaard activiteiten zijn onder andere het jaarlijks afstemmingsoverleg, Coco-meeting en de jaarlijkse WAVE conferentie. Daarnaast onder andere informatie over de Campagne Step Up! gericht op EU en de landen in de Europa om meer te doen in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Met daarin specifiek aandacht voor migranten vrouwen en vrouwen met onzeker verblijfsrecht.