Antwoord op Kamervragen over mannelijke slachtoffers huiselijk geweld en mannenopvang

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de kamer over onderzoek, opvang en publiekscampagnes gericht op mannelijke slachtoffers.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Staatssecretaris in op goede hulp en opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De brief informeert de Kamer onder andere over onderzoek, opvang en publiekscampagnes gericht op mannelijke slachtoffers.

Prevalentieonderzoek

In de brief aan de Tweede Kamer antwoordt de staatssecretaris op vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66). Van Rijn benadrukt in de brief dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de aard en omvang van geweld in huiselijke kring, zowel wat betreft vrouwelijke en mannelijke slachtoffers als vrouwelijke en mannelijke plegers. Daarom wordt een prevalentieonderzoek uitgevoerd, dat naar ver-wachting eind 2017 afgerond is. De uitkomsten worden waar mogelijk en noodzakelijk uitgesplitst naar sekse (slachtoffer en pleger).

Veertig procent mannelijke slachtoffers

Het betreft een herhaling van het prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld uit 2010. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 40 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld man is. Welk deel daarvan door vrouwen wordt gepleegd is niet bekend. Naar schatting is 83 procent van de verdachte daders van huiselijk geweld man. 17 procent is vrouw. Terwijl vrouwen vaker dan mannen slachtoffer zijn van geweld door (ex-)partners, zijn mannen (45%) juist vaker slachtoffer van geweld door andere familieleden, huisvrienden, huisgenoten en andere personen in huiselijke kring dan vrouwen (28%).

Mannenopvang

Van Rijn gaat in de Kamerbrief ook in op hulp en opvang voor mannen: ook mannelijke slachtoffers moeten terechtkunnen voor hulp en opvang. De vier instellingen die de afgelopen jaren mannenopvang hebben geboden (Stichting Wende uit Den Haag, het Rotterdamse Arosa, Blijf Groep uit Amsterdam en Moviera uit Utrecht) richten zich ook op het doorbreken van het taboe en de stigmatisering van mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel.

Taboe doorbreken

Om het taboe rond mannelijke slachtoffers te doorbreken, zijn ook publiekscampagnes een goed middel, zoals in ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’. De campagne ‘Verbreek de stilte’ uit 2016, uitgevoerd door Slachtofferhulp Nederland, richtte zich onder andere op mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik. De staatssecretaris wil in de toekomstige publiekscampagne eveneens aandacht besteden aan mannelijke slachtoffers.

Meer informatie

Voor de volledige tekst en meer informatie kijk op: http://www.huiselijkgeweld.nl/beleid/landelijk/antwoord-op-kamervragen-over-mannelijke-slachtoffers-huiselijk-geweld