Kamerbrief over voortgangsreportage aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

Voor de voortgangsreportage zie: http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2017/030217_kamerbrief-over-voortgangsrapportage-gia