Training voor vrijwilligers: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Hellevoetsluis organiseert van januari tot en met maart 2017 de training ‘Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties’. Tijdens deze training leren vrijwilligers zorgvuldig om te gaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Belangrijke rol verenigingen

Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Inwoners, scholen, kinderdagverblijven en zelfs verenigingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vooral voor verenigingen kan dit soms lastig zijn. Daarom organiseert de gemeente samen met het Centrum voor Vrijwilligers een training van drie avonden. Tijdens deze training krijgen vrijwilligers meer te weten over de stappen die zij kunnen nemen en wat de meldcode voor een vereniging betekent.