VNG-factsheet over consequenties Verdrag van Istanbul voor gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een factsheet opgesteld over het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. De factsheet beschrijft welke consequenties het verdrag voor gemeenten heeft.

Gemeenten

Nederland heeft het Verdrag van Istanbul in november 2016 geratificeerd. Omdat Nederland de belangrijke verantwoordelijkheden voor de aanpak van huiselijk geweld heeft neergelegd bij gemeenten, zijn zij het die vooral met het verdrag aan de slag moeten.

Relevante onderwerpen

De factsheet van de VNG geeft gemeenten een duidelijk overzicht van de voor hen relevante onderwerpen uit het verdrag. Voorbeelden daarvan zijn: genderbewust beleid, het verzamelen van statistische gegevens, het doen van onderzoek (oorzaken, gevolgen, frequentie en veroordelingspercentages), en preventie.